تبلیغات
همه چیز درباره ی پیشوای بزرگ آدولف هیتلر - رابطه ی وینستون چرچیل و الكساندر فلمینگ
پنجشنبه 22 اسفند 1387

رابطه ی وینستون چرچیل و الكساندر فلمینگ

   نوشته شده توسط: آدولف هیتلر    

رابطه ی وینستون چرچیل و الكساندر فلمینگ

 5487

وینستون چرچیل،نخست وزیر انگلستان در جنگ جهانی دوم،در

 5487

خانواده ای ثروتمند به دنیا

 5487

آمد.پدر و مادرش خانواده ی انگلیسی اصیلی بودند.روزی آنها از

 5487

 5487انگلیس به سفری در

 5487

اسكاتلند رفتند.آنها در جنگلی چادر زدند.وینستون برای گردش

 5487

 5487بیرون رفت اما دیگر

 5487

بازنگشت.پدر و مادرش نگران شدند بنابراین به جنگل رفتند و

 5487

 5487دنبال او گشتند.آنها

 5487

جنگلبان پیری را یافتند و از او درباره پسرشان پرسیدند.او گفت

 5487

 5487كه وینستون در باتلاق

 5487

افتاده بود و جنگلبان او را نجات داده و به خانه اش برده است.

 5487

آنها به كلبه محقر پیرمرد رفتند.در آنجا پدر وینستون پسربچه ای

 5487

 5487همسن پسر خودش را

 5487

دید و از پیرمرد كه همه ی درخواست های پول و مقامی كه در

 5487

راه به او پیشنهاد كرده

 5487

بود رد كرده بود ، خواست كه این پسر را به او بسپارد تا او در كنار

 5487

 5487وینستون به تحصیل

 5487

بپردازد.پیرمرد قبول كرد و پسرش با خانواده چرچیل به انگلیس

 5487

 5487آمد.آنها با هم دیگر

 5487

درس خواندند و پسر در رشته ی پزشكی قبول شد.وینستون نیز در

 5487

 5487علوم سیاسی و نظامی

 5487

قبول شد.آیا میدانید آن پسر كه بود ؟ الكساندر فلمینگ

 5487

 5487كاشف پنی سلین‌...آری،بخت و

 5487

اقبال چنین به او روی آورد كه از پسر یك جنگلبان به كاشف پنی

 5487

 5487سلین تبدیل شد كه

 5487

جان هزاران نفر را نجات داد اما وینستون هم خوش اقبال بود كه

 5487

 5487در آن باتلاق غرق نشد.

 5487

اما در آینده یك جلاد و دیكتاتور بزرگ شد و میلیونها نفر را

 5487

 5487بدبخت كرد.اما هیتلر بر خلاف

 5487

چرچیل آدم خوش شانسی نبود اما به دلیل هوش بالا كه از نژاد

 5487

آریا می آمد توانست

 5487

رهبر شود. (در آخر بخت و اقبال خوب است اما نه همیشه)  5487

 5487

درود بر هیتلر

 5487

 5487