تبلیغات
همه چیز درباره ی پیشوای بزرگ آدولف هیتلر - زندگی نامه ی وینستون چرچیل
سه شنبه 8 بهمن 1387

زندگی نامه ی وینستون چرچیل

   نوشته شده توسط: آدولف هیتلر    

وینستون 5487 چرچیل

در جنگ جهانی دوم تقریباُ همه ی كشورهای اروپا تسلیم رایش سوم شدند ویا فتح شدند.به استثنای یك كشور .انگلستان تنها كشوری بود كه در برابر آلمان دفاع كرد

و فتح نشد.به دلیل غرور پادشاه انگلستان او حاضر نشد كه تسلیم شود و هزاران 5487نفراز مردم كشورش را به كشتن داد و لندن ودیگر

شهرهای انگلستان را به نابودی كشاند.اگر انگلیس مانند فرانسه تسلیم می شد آثار باستانی و شهر لندن سالم

می ماند و مردمش نمی مردند.پادشاه انگلیس مغرور اما باهوش بود و در زمان جنگ نخست وزیرى بسیار باهوش و خوش فكری را انتخاب كرد.این مرد كسی جز وینستون چرچیل نبود.

 5487

 5487

 5487 5487 5487 5487

چرچیل درسالهای  5487جنگ دورادور ارتش انگلیس را رهبری می كرد اما باز هم در برابر قدرت آلمان كار مهمی نتوانست دهد ومجبور به عقب نشینی به كشورش و زندگی

در زیرزمین «تونل های مترو» شد.آلمان در آن هنگام كه لندن خالی از سكنه بود می توانست

انگلیس را فتح و پادشاه را به دار بیاویزد ولی اینكار را جهت ایجاد صلح بین انگلیس و آلمان

انجام نداد.چرچیل هنگام شكست آلمان «1945» آن عمل خیر خواهانه آلمان را به ترس و بزدلی هیتلر نسبت داد و در كمال 5487 وقاحت همگام با روسها و آمریكایی ها به برلین پاگذاشت.

امروزه در تمام جهان او را مردی شجاع و كاردان میدانند كه انگلیس را از نابودی نجات داد

اما در حقیقت تصمیم او و پادشاه ، انگلیس را از نابودی نجات نداد بلكه آن را به نابودی كشاند. و گفتن این نكته نیز خالی از لطف نیست كه او آغازگر جنگ جهانی بود.زیرا پس از حمله به لهستان توسط آلمان«كه جنگ میان دو كشور بود، نه جنگ جهانی»آنان به هیتلر اعلان جنگ كردند و جنگ جهانی را آغاز كردند! با كمی توجه میتوان به نیت پاك هیتلر

پی برد.اما چرچیل ،استالین،روزولت و.... به دلیل قدرت طلبی نخواستند آن را قبول كنند

و بدبختی های جهان امروز را رقم زدند.در آن زمان رضاخوان میر پنج كه مردی بی سواد

بود از نیت پاك هیتلر آگاه شد و آن را پذیرفت اما این اشخاص كه خود را دانا و متمدن

می خوانند آن را نپذیرفتند 5487 و خود و جهان را به تباهی و آلمان و هیتلر كبیر را به گودال مرگ

كشانیدند.

 5487