تبلیغات
همه چیز درباره ی پیشوای بزرگ آدولف هیتلر - تانک تایگر پادشاه تانک ها
سه شنبه 1 بهمن 1387

تانک تایگر پادشاه تانک ها

   نوشته شده توسط: آدولف هیتلر    

تانک تایگر یکی از معجزه های آلمانها و پیشوا ی بزرگ آدولف هیتلر در جنگ جهانی دوم است این تانک را شرکت بنز آلمان پس از درخواست ارتش به سنگین ترین و پر کار آمد ترین تانک برای جنگ در سال 1943 ساخت و اولین تایگر روز تولد پیشوا آدولف هیتلر به وی هدیه شد پیشوا پس از مشاهده ی کارایی فوق العاده ی این تانک سنگین دستور تولید انبوه این تانک را داد این تانک در استالینگراد کارایی خود را به نمایش گذاشت هر تانک تایگر در لینگراد به طور متوسط 5تا7 تانک سنگین روسی را منهدم میکرد و سپس توسط نیروی هوایی روس خود منهدم میشد و شاهکار دیگر این تانک در سواحل نورماندی است که یک تانک تایگر برای گشت از پایگاه بیرون می آید و ازپایگاه دور میشود در گشت 53 تانک شرمن امریکایی او را محاصره میکنند و به آنها پیشنهاد تسلیم شدن رو میدهند 5 خدمه ی تایگر به حدف فدا شدن برای پیشوا ،پیشنهاد آنها را رد میکنند وجنگ را آغاز میکنند تایگر 31 تانک شرمن امریکایی رو منهدم میکند و بقیه ی شرمن ها فرار میکنند سپس تانک مذکور برای تعمیرات جزئی به پایگاه بر میگردد خدمه ی این تانک از دست پیشوا مدال شجاعت صلیب آهنی میگیرند این ویژگی ضد ضربه بودن را فقط تانک تایگر در جنگ دوم داشت که به خاطر قطر بدنه ی آن یعنی 134 م م فولاد محکم است این ویژگی را داشت تنها دشمنان پادشاه تانکها 2 چیز بودند 1 بمب های نیروی هوایی از سه تا بیشتر2 ضد هوایی روسی 100 م م که روی تانک مخصوص سوار میکردند و لوله را صفر درجه میکردند وپس از شلیک 6 گلوله در یک نقطه آن تانک با عظمت را منهدم می ساخت با ذکر این نکته که باید ضد هوایی با تانک تایگر کمتر از 800 متر فاصله داشته باشد که تیر دربدنه ی تایگر فرو برود وگرنه اثر ندارد که این فرصت را روسها با دادن تلفات زیاد به دست می آوردند چون روش آلمانها تانک و آر پی جی وتک تیر انداز بود به صورت یکی در میان و رسیدن به فاصله ی 800 متری تایگر کار بسیار سختی بود