تبلیغات
همه چیز درباره ی پیشوای بزرگ آدولف هیتلر - چند جمله از آدولف هیتلر
سه شنبه 1 بهمن 1387

چند جمله از آدولف هیتلر

   نوشته شده توسط: آدولف هیتلر    

روزی دنیا شاهد شکوه نژاد آریا میشود . . . . .دنیا تنها در یک صورت آزادی مطلق و صلح واقعی را میبیند که تنها یک نفر بر دنیا حکومت کند ،دنها را به یک کشور واحد تبدیل کند و ارتش و جنگی در کار نباشد . . . مردان شجاع و کار آمد ، مردان و زنان گرانقدر رفتند ، ترسو ها و خیانت کار ها ماندند . . . میتوانم درک کنم مردم بعد از من در اثر تبلیغات یهود از من متنفر میشوند و نژاد آریا از هم میپاشد . . . یا حرفی نزنید یا اگر حرفی زدید تا پای جان پای حرفتان باشید

 5487