تبلیغات
همه چیز درباره ی پیشوای بزرگ آدولف هیتلر - وصیتنامه سیاسی آدولف هیتلر کبیر
سه شنبه 1 بهمن 1387

وصیتنامه سیاسی آدولف هیتلر کبیر

   نوشته شده توسط: آدولف هیتلر    

از زمانی که داو طلبانه و در کمال فرو تنی در جنگ اول جهانی که به کشور رایش تحمیل شد خدمت کردم سی سال میگذرد...

 5487

 5487

از زمانی که داو طلبانه و در کمال فرو تنی در جنگ اول جهانی که به کشور رایش تحمیل شد خدمت کردم سی سال میگذرد

در این سه دهه تنها راهنمای من در افکار اعمال زندگیم عشق و وفاداری نسبت به این ملت بوده است. این عشق و علاقه به من قدرت می داد تا بتوانم دشوار ترین مسائلی که تا کنون در برابر یک موجود فانی قرار گرفته است تصمیم بگیرم . در این سه دهه تمام نیرویم را صرف کردم

اینکه من یا هر کس دیگری در سال 1939 خواستار جنگ بودیم به هیچ وجه واقعیت ندارد این جنگ به ویژه خواسته ی دولتمردانی بود که یا خود یهودی بودند و یا در راه منافع یهودیان فعالیت میکردند و همانها بودند که به جنگ دامن زذند

در شش سال جنگی که علی رغم تمام موانع روزی به عنوان با با شکوهترین

و قهرمانانه ترین جلوه ی مبارزات یک کشور به منظور بقای یک ملت یاد

خواهد شد. من نمیتوانم از شهری که بایتخت این کشور است دست بردارم.

از آنجا که نیرویمان ناچیز تر از ان شده که بتوانیم بیش از این در برابر

حمله ی دشمن مقاومت کنیم و مقاومت ما نیز به تدریج به وسیله ی نا مردانی کور و بی اراده تحلیل خواهد رفت. ارزو میکنم که در سر نوشت میلیونها انسان دیگری که تصمیم گرفته اند در این شهر باقی بمانند . شریک

باشم

گذشته از این هرگز در دستهای دشمنانی که خواستار نمایشی تازه جهت

تودههای دیوانه خود هستند نخواهم افتاد

بنا بر این تصمیم گرفته ام در برلین بمانم ودر لحظه ای که مطمئن شوم

که وضعیت پیشوا و حکومت در خطر سقوط حتمی قرار گرفته است مرگ را داوطلبانه بذیرا شوم

با قلبی شاد و اگاهی از یک اتحاد بی مانند در تاریخ از فدا کاری ها و

دستاورد های سربازانمان در جبهه های جنگ زنانمان در خانه ها دهقانان

و کارگران و جوانانمان تشکر و قدر دانی میکنم

آرزو و در خواستم این است که ملل آریایی هرگز و تحت هیچ شرایطی

در هیچ مبارزه ای تسلیم نشوند وبا تمام توان خود و با وفا داری نسبت به

مبانی و اصول نژادی علیه دشمنان سرزمین مادری خود بجنگند

از وفاداری سربازان آلمان و نیز مشارکت و همدلی من با آنها در مرگ

بزری به زمین باشیده خواهد شد که روزی در تاریخ آلمان و نژاد آریا

رشد خواهد کرد و در نتیجه اتحادی بزرگ وملتهایی متحد تحقق خواهد بخشید

قبل از مرگ رایش مارشال هرمان گورینگ را از حذب بیرون می اندارم

و تمامی حقوق را به موجب حکم روز 29 ژوئن1941و نیز سخنرانی در رایشتاگ در دال سبتامر 1939 به وی تعویض کردم از او میگیرم

گورنینگ و هیملر جدا از عدم وفاداری نسبت به من و نژاد آریا با مذاکرات

محرمانه با دشمن و فاش کردن اسرار نظامی که بدون آگاهی و بدون میل

من انجام گرفت و نیز اقدام به اعمال غیر قانونی برای کنترل کشور

شرمندگی جبران نابذیری را برای کشور آلمان و نژاد آریا به بار آوردند

به مظور تقدیم دولتی که از مردان با شرف تشکیل شده و قادر است

وظیفه ی ادامه ی جنگ را با تمام نیرو انجام بدهد افراد زیر را به عنوان

کابینه ی جدید منصوب میکنم :

رئیس جمهور:دونیتس

صدر اعظم :دکتر گوبلز

وزیر امور خارجه :زایس اینکوارت

باشد که کابینه جدید نسبت به وظیفه ی خود که برقراری نظام ناسیونال-

سوسیالیست درر کشور است آگاه باشد وشرایتی را به وجود آورد که هر

فرد آلمانی خدمت در راه منافع عموم را به منافع شخص خود ارجع بداند

از ملت آلمان تمام مردان و زنان ناسیونال-سوسیالیست و نیز تمام افراد

و نیز تمام افراد ارتش می خواهم تا دم مرگ نسبت به دولت و رئیس جمهورجدید وفادار بوده از اوامر آنهااطاعت

کنند

از این مهمتر به دولت و ملت و نژاد آریا دستور

میدهم و خواهش میکنم همواره قوانین نژادی را

مورد مراقبت و ملاحضه قرار بدهند